Voordelen van SalesSalsa

De voordelen van SalesSalsaVoordelen van SalesSalsa? SalesSalsa werkt planmatig en methodisch naar een succesvol resultaat. Uurtje-factuurtje-denken komt bij ons niet voor. Wij werken graag op basis van een prestatiedoelstelling en stemmen daar de honorering op af. Dit is in tegenstelling tot alle andere traditionele marketingadviesbureaus, reclamebureaus en verkooptrainingbedrijven.

SalesSalsa stelt zich duidelijk mee-ondernemend op. Resultaten en doelstellingen halen is het uitgangspunt voor de relatie met onze klanten en partners. In deze tijd zijn verkoopdoelstellingen een ‘Need To Have om succesvol te zijn. Op basis van doelstellingen planmatig werken, waarbij de honorering afgestemd kan worden op de prestatie. Dat zijn de voordelen van SalesSalsa. Het maakt het voor onze klanten zo een stuk aantrekkelijker om te werken aan de verbetering van de omzetresultaten.  De successen delen wij o.a. succesvol met klanten in de metaalbranche, kunststofverwerkende industrie, agritechniek, instrumentenmakerij en ICT. Vandaar ons motto: SalesSalsa, dat belooft wat!

 Werken o.b.v. doelstellingen en/of omzettargets

 Planmatige en methodische aanpak waardoor snel en doeltreffend resultaat

 Honorering o.b.v. prestatie-afspraak (indien gewenst)

Wat houdt u tegen actie te ondernemen? Een kans te pakken door een eerste stap te zetten naar een aanpak die het verschil voor uw organisatie gaat maken? Ga met ons een gesprek aan over doelstellingen. Wij garanderen u minimaal 3 nieuwe inzichten om een doorbraak te maken in uw omzetresultaat.

De voordelen van SalesSalsa beginnen al met het GRATIS verkoopstrategie gesprek.

Vragen voor het verkoopstrategie gesprek

  • Graag beknopt en puntsgewijs
  • waarbij de schaal staat voor: een 1 is totaal onbelangrijk en en 10 is heel belangrijk.
  • Sectie-einde

    U ontvangt na het verzenden automatisch een mail met de vragen en al uw gegeven antwoorden op de vragen.

Samenwerken met SalesSalsa?

Maak een afspraak!
© 2022 SalesSalsa. Alle rechten voorbehouden. Disclaimer - Privacy